preskoči na sadržaj

Osnovna škola Zadarski otoci Zadar

Login
Brojač posjeta
Ispis statistike od 23. 5. 2011.

Ukupno: 381154
Ovaj mjesec: 1438
Ovaj tjedan: 443
Danas: 3
Školski list

Prvi broj školskog lista OZ izašao je u rujnu 2015.

Tražilica
Kalendar
« Kolovoz 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Anketa
Kako vam se sviđa web www.skole.hr?
Natječaji šk.god.2017./2018.

OSNOVNA ŠKOLA   ZADARSKI OTOCI – ZADAR

Trg D.Tomljanovića Gavrana 2

Klasa: 112-01/18-01/6

Urbroj: 2198/01-28-18-1

U Zadru, 16. travnja 2018.

 

OBAVIJEST
o rezultatima izbora po natječaju od 28.03.2018.

Ravnatelj OŠ Zadarski otoci-Zadar, prema raspisanom natječaju za  stručnog suradnika - pedagoga,  objavljenom na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ i Škole dana 28.03.2018. proveo je postupak za izbor  sukladno odredbama članka 114.st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(«NN» br.126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.), članka 76. Statuta škole i čl.10. Pravilnika o radu.  

U provedenom postupku ravnatelj škole je uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 13. travnja 2018.god. donio

ODLUKU

o zasnivanju radnog odnosa sa

 

Mihaela  Perović, VSS , prof.pedagogije i prof. sociologije, prima se na radno mjesto  stručnog  suradnika-pedagoga na neodređeno puno radno vrijeme

 

Obrazloženje

Natječaj je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, internetskoj stranici Škole i Oglasnoj ploči Škole.

Nakon razmatranja utvrđeno je da izabrana kandidatkinja ispunjava sve uvjete.

Školski odbor na sjednici održanoj dana 13. travnja 2018.god. je dao prethodnu suglasnost na prijedlog ravnatelja za zasnivanje radnog odnosa sa izabranom kandidatkinjom.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

O ovoj odluci biti će obaviješteni svi kandidati koji su se natjecali putem mrežne stranice škole.

  

                                                                                        R a v n a t e lj:

                                                                                     Davor Barić, dipl.ing.

            Dostaviti:

Oglasna ploča i web stranica škole
Pismohrana, ovdje

 

 

 

 

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 126/12.- pročišćeni tekst zakona , 94/13. , 152/14.  7/17.) Osnovna škola Zadarski otoci-Zadar, raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

 

Stručni suradnik - Pedagog  (m/ž)- 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN br. 47/96, 56/01)

Uz prijavu potrebno je priložiti:

životopis
domovnicu (preslik )
javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme (preslik)
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 15 dana)
potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno Elektronički zapis

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi natječaja i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva  hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzimati u razmatranje.

Pismene ponude dostaviti na adresu OŠ Zadarski otoci-Zadar , Trg Damira Tomljanovića    Gavrana 2 , 23 000 Zadar.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Škole (www.os-zadarski-otoci-zd.skole.hr)  nakon donošenja odluke o izboru.

            

KLASA: 112-01/18-01/4                                                                                  

UR.BROJ: 2198/01-28-18- 3                                            

Zadar,  27 . ožujka 2018.

 

                                                                                   Ravnatelj:

                                                                             Davor Barić, dipl.ing.

 

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 126/12.- pročišćeni tekst zakona , 94/13. , 152/14. 7/17.) Osnovna škola Zadarski otoci-Zadar, raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

 

Učitelj engleskog i njemačkog jezika (m/ž)- 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, rad na Velom Ižu i u Zadru

 

UVJETI:

- Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i  Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( „NN 59/90; 27/93. i 7/96. )

 

Uz prijavu potrebno je priložiti:

- životopis
- domovnicu (preslik )
- javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme (preslik)
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 15 dana)
- elektronički zapis HZMO

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom.

Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzimati u razmatranje.

Pismene ponude dostaviti na adresu OŠ Zadarski otoci-Zadar , Trg Damira Tomljanovića    Gavrana 2 , 23 000 Zadar.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka biti će objavljena na web stranica Škole (www.os-zadarski-otoci-zd.skole.hr).

            

 

KLASA: 112-01/17-01/26                                                                               

UR.BROJ: 2198/01-28-17-2                                                            

Zadar, 24. studenog  2017.

 

                                                                                   Ravnatelj:

                                                                             Davor Barić, dipl.ing.

 

 

OSNOVNA ŠKOLA   ZADARSKI OTOCI – ZADAR

Trg D.Tomljanovića Gavrana 2

Klasa: 112-01/17-01/23

Urbroj: 2198/01-28-17-1

U Zadru, 19. listopada 2017.

OBAVIJEST

o rezultatima izbora po natječaju od 20.09.2017.

Ravnatelj OŠ Zadarski otoci-Zadar, prema raspisanom natječaju za  učitelja hrvatskog jezika, učitelja razredne nastave u PRO Silba i voditelja/ice računovodstva,  objavljenom na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ i Škole dana 20.09.2017. proveo je postupak za izbor  sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Pravilnika o radu i Statuta škole.

U provedenom postupku ravnatelj škole je uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 18. listopada 2017.god. donio

ODLUKU

o zasnivanju radnog odnosa sa

  1. Mate Čačić, VSS , prof.hrvatskog jezika i književnosti, prima se na radno mjesto učitelja hrvatskog jezika na neodređeno puno radno vrijeme
  2. Marija Lovrin, mag. hrvatskog jezika, prima se na radno mjesto učitelja hrvatskog jezika na određeno puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski )
  3. Ines Bešić, mag.prim.obrazovanja, prima se na radno mjesto učitelja razredne nastave na određeno puno radno vrijeme (zamjena)
  4. Ivana Pećenić , mag.ekonomije , prima se na radno mjesto voditeljice računovodstva na određeno puno radno vrijeme ( zamjena za rodiljni)

   

                                                                                         R a v n a t e lj:

                                                                                    Davor Barić, dipl.ing.

            Dostaviti:

  1. Oglasna ploča i web stranica škole
  2. Pismohrana, ovdje

 

OSNOVNA ŠKOLA   ZADARSKI OTOCI – ZADAR

Trg D.Tomljanovića Gavrana 2

Klasa: 112-01/17-01/24

Urbroj: 2198/01-28-17-1

U Zadru, 19. listopada 2017.

 

OBAVIJEST

o rezultatima izbora po natječaju od 3.10.2017.

Ravnatelj OŠ Zadarski otoci-Zadar, prema raspisanom natječaju za  učitelja/icu razredne nastave,  objavljenom na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ i Škole dana 3.10.2017. proveo je postupak za izbor  sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Pravilnika o radu i Statuta škole.

U provedenom postupku ravnatelj škole je uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 18. listopada 2017.god. donio

 

ODLUKU

o zasnivanju radnog odnosa sa

  1. Nikolina Bevanda, mag.prim.obrazovanja, prima se na radno mjesto učiteljice razredne nastave na određeno puno radno vrijeme ( zamjena za rodiljni )
  2. Jasna Panić, dipl.učitelj, prima se na radno mjesto učiteljice razredne nastave na određeno puno radno vrijeme ( zamjena za bolovanje ).

 

                                                                                             R a v n a t e lj:

                                                                                        Davor Barić, dipl.ing.

            Dostaviti:

  1. Oglasna ploča i web stranica škole
  2. Pismohrana, ovdje

 

OSNOVNA ŠKOLA   ZADARSKI OTOCI – ZADAR

Trg D.Tomljanovića Gavrana 2

Klasa: 112-06/17-01/8

Urbroj: 2198/01-28-17-1

U Zadru, 19. listopada 2017.

 

Ravnatelj OŠ Zadarski otoci-Zadar, prema raspisanom natječaju za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,  objavljenom na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ i Škole dana 26.9.2017. proveo je postupak za izbor  sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Pravilnika o radu i Statuta škole.

U provedenom postupku ravnatelj škole je donio

ODLUKU

O PRIJEMU DJELATNIKA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

1. Učitelj razredne nastave m/ž – 5 izvršitelja, pripravnika, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci, PRIMLJENI SU:

- Nikolina Vulić, mag. pri. obrazovanja

- Barbara Perica, mag. pri. obrazovanja

- Danka Korda,  mag. pri. obrazovanja

- Laura Grbić, mag. pri. obrazovanja

- Nera Toman, mag. pri. obrazovanja

2. Učitelj hrvatskog jezika m/ž – 1 izvršitelj, pripravnik, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci, PRIMLJENA JE:

- Mateja Rutar, mag. hrvatskoj jezika i književnosti

                                                                                       R a v n a t e lj:

                                                                                   Davor Barić, dipl.ing.

            Dostaviti:

- Oglasna ploča i web stranica škole
- Pismohrana, ovdje

preskoči na navigaciju